Adresy urzędów w Krakowie i instytucji publicznych

krakow.coworking-centrum.pl - Adresy urzędów w Krakowie

Adresy urzędów w Krakowie zamieszczone poniżej mogą ulec zmianie zanim zaktualizujemy je u siebie. Pamiętaj aby upewnić się na temat tego czy wysyłasz pismo pod dobry adres sprawdź adres do doręczeń na oficjalnej stronie internetowej.

Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Krakowie 

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 

tel.: 012 412 07 26 

fax: 012421 00 15 

e-mail: delegatura.krakow@msp.gov.pl

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie 

30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 

tel.: 12 342 34 00

fax: 012 633 74 55 

e-mail: lki@nik.gov.pl

www.bip.nik.gov.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 

31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34 

tel.: 12 6868000, 12 6431561

fax: 012 645 12 70 

e-mail: krkr@praca.gov.pl

www.gupkrakow.pl

ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

31-586 Kraków

ul. Centralna 53

tel. 012 616 7000,

fax. 012 616 7417

sekretariat@zikit.krakow.pl; sekretariat@zikit.krakow.pl

www.zikit.krakow.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21

tel.: 12 299 74 25

fax : 012 632 52 15 

e-mail: krkrpow@uppk.pl

www.uppk.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Plac Na Stawach 1 

30-107 Kraków 

tel. 12 424 07 01

fax: 012 422 97 85 

e-mail: wup_krak@bci.krakow.pl; krwu@praca.gov.pl

www.wup-krakow.pl

Adresy urzędów w Krakowie – Urzędy wojewódzkie, powiatowe i miejskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 

tel.: 012 392 12 00 

fax: 012 422 72 08 

e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl; kancelaria@malopolska.uw.gov.pl

www.malopolska.uw.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie 

30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20 

tel.: 012 634-42-66 lub 012 634-42-70

fax: 012 633 52 94 

e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

www.powiat.krakow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków

tel.: 12 63-03-544, 63-03-169, 63-03-507, 63-03-514

fax: 012 630 31 26

e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl

www.malopolskie.pl

Urząd Miasta Krakowa 

31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

tel.: 012 616 12 00 

fax: 012 422 81 72 

www.krakow.pl

www.bip.krakow.pl

Adresy urzędów w Krakowie – Policja

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie 

ul. Kolejowa 11 32-080 Zabierzów

tel.: 12 61 57 00, 12 61 57 115

fax: 012 615 72 27 

www.kpp-krakow.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Krakowie 

31-137 Kraków, ul. Siemiradzkiego 24 

tel.: 012 615 26 00 

fax: 012 615 26 07 

e-mail: komendant@krakow.policja.gov.pl

www.krakow.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19 

tel.: 012 616-83-00

fax: 012 422 88 33 

e-mail: km1@psp.krakow.pl

www.psp.krakow.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej  Straży Pożarnej w Krakowie 

30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106 

tel.: 12 63 99 100

fax: 012 639 92 05 

e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl

www.straz.krakow.pl

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

31-153 Kraków, ul. Szlak 73 

tel.: 12 618 80 00, 12 618 80 11

fax: 012 618 80 10 

e-mail: ekmi@mzmiuw.krakow.pl

www.mzmiuw.krakow.pl

Adresy urzędów w Krakowie – Izby Celne

Izba Celna w Krakowie 

31-111 Kraków, al. Krasińskiego 11b 

tel.: 801 055 055, 22 330 03 30

fax: 012 421 67 57 

e-mail: ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl

https://www.bip.gov.pl/subjects/17778,Izba+Celna+w+Krakowie.html

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

Izba Celna. Oddział Port Lotniczy Kraków 

32-083 Kraków, ul. Kapitana Medweckiego 1 

tel.: 12 639 32 36

fax: (12) 28 55 052

e-mail: oc.balice@kra.mofnet.gov.pl

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

Izba Celna. Oddział Celny I w Krakowie 

31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 3 

tel.: 12 681 41 01- Referat Dozoru, 12 681 41 02 Kierownik Referatu

fax: 012 68 14 189

e-mail:  oc.krakow2@kra.mofnet.gov.pl

www.krakow.uc.gov.pl

Izba Celna. Oddział Celny II w Krakowie 

30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 16 

tel.: 012 627 60 67

fax: 012 627 60 66

e-mail: oc.krakow2@kra.mofnet.gov.pl

www.krakow.uc.gov.pl

Urząd Celny w Krakowie 

30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 16 

tel.: 012 627 60 67

fax: 012 627 60 66

e-mail: oc.krakow2@kra.mofnet.gov.p

www.krakow.uc.gov.pl

Adresy urzędów w Krakowie – skarbówka

Izba Skarbowa w Krakowie 

31-007 Kraków, ul. Wiślna 7 

tel.: 012 25 57 300, 12-25-57-303

fax: 12-42-24-386

ul. Wadowicka 10, 31-415 Kraków 

tel.: 12-25-47-000, 12-25-47-707

fax: 12-25-47-757

e-mail: is@mp.mofnet.gov.pl

www.iskrakow.krak.pl

Małopolski Urząd Skarbowy 

31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 80 

tel.: 012 681 70 00 

fax: 012 647 70 56 

e-mail: mus@mp.mofnet.gov.pl 

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/malopolski-urzad-skarbowy-w-krakowie/kontakt/dane-teleadresowe

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków 

30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 20 

tel.: 12 38 46 000, 12 38 46 317

fax: 12 3846300

e-mail: us1207@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/us1krakow/Article/get/id,395103.html

Drugi Urząd Skarbowy Kraków 

31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2 

tel.: 12 66-56-417

fax: 012 631 54 50 

e-mail: us1228@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/us2krakow/Article/get/id,394623.html

Urząd Skarbowy Kraków-Dębniki 

30-403 Kraków, ul. Rzemieślnicza 5 

tel.: 012 269 02 66 

fax: 012 269 02 90

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza 

31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2 

tel.: 012 665 60 00 

fax: 12 665 61 36

e-mail: us1208@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/uskrakowkrowodrza/Article/get/id,835780.html

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta 

31-621 Kraków, Os. Bohaterów Września 80 

tel.: 012 681 70 00 

fax: 012 647 92 22 

e-mail: us1209@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/uskrakownowahuta/Article/get/id,397002.html

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze 

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 10 

tel.: 012 254 70 00, 12-254-71-31, 12-254-71-30

fax: 012 267 40 91 

e-mail: us1210@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/uskrakowpodgorze/Article/get/id,397261.html

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik 

31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2 

tel.: 012 665 60 00, 12 665 67 27 

fax:  12 665 67 51

e-mail: us1211@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/uskrakowpradnik/Article/get/id,397408.html

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście 

31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2 

tel.: 012 634 36 76 

fax: 012 634 34 24 

e-mail: us1213@mp.mofnet.gov.pl

http://bip.malopolska.pl/uskrakowsrodmiescie/Article/index/id,128967.html

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto 

31-001 Kraków, ul. Grodzka 65 

tel.: 012 29 38 100, 012 29 38 200 

fax: 012 293 82 66

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-stare-miasto

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie 

30-016 Kraków, ul. W. Łokietka 20 

tel.: 012 299 21 00, 299 22 04 

fax: 012 299 22 00 

e-mail: uks-info@mp.mofnet.gov.pl

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

Adresy urzędów w Krakowie – ZUS

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie 

31-080 Kraków, ul. Pędzichów 27 

tel.: (22) 560 16 00

fax: 012 634 57 19 

e-mail: cot@zus.pl

www.zus.pl

Inspektorat ZUS w Krakowie-Krowodrza 

30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12 

tel.: 12 630 22 00, (22) 560 16 00

fax: 012 632 20 87

e-mail: cot@zus.pl

www.zus.pl

Inspektorat ZUS w Krakowie-Łagiewniki 

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 33 

tel.: 012 252 41 00, (22) 560 16 00 

fax: 012 269 30 44 

www.zus.pl

Inspektorat ZUS w Krakowie-Nowej Hucie 

31-946 Kraków, Os. Teatralne 8 

tel.: 012 683 02 00, (22) 560 16 00 

fax: 012 643 72 18 

www.zus.pl

Inspektorat ZUS w Krakowie-Podgórzu 

30-450 Kraków, ul. Zakopiańska 62 

tel.: 012 254 85 00, (22) 560 16 00 

fax: 012 268 14 15 

www.zus.pl

Okręgowy Urząd Górniczy-Kraków 

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 

tel.: 012 421 01 22 

fax: 012 421 02 12 

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

www.wug.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar nr 2 w Krakowie 

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11 

tel.: 012 422 18 67, 012 422 26 11, 012 422 41 49 

fax: 012 422 84 63 

e-mail: oum.krakow@gum.gov.pl

www.urzadmiar.krakow.pl

Obwodowy Urząd Miar w Krakowie 

31-525 Kraków, ul. Chłopickiego 4 

tel.: 12-417-36-24 ,

fax: 012 411 80 93 

e-mail: oum.krakow.krakow@gum.gov.pl

http://www.urzadmiar.krakow.pl

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie 

31-511 Kraków, ul. Rakowicka 3 

tel./fax: 012422-65-71 

e-mail: oup.krakow@gum.gov.pl  

www.gum.gov.pl/probiernictwo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy 

31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5 

tel.: 012 424 04 50, 012 422 90 82 

fax: 012 421 50 11 

e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

www.krakow.pip.gov.pl

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie 

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76 

tel.: 012 254-95 55, 

fax: 012 416 20 93 

e-mail: wsse@wsse.krakow.pl

www.wsse.krakow.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 

ul. Makuszyńskiego 9, 31 – 752 Kraków

tel.: (12) 644-91-33, 644-93-72, 644-99-64, 684-40-35, 684-40-99;

fax: (12) 684-39-99;

e-mail: psse@pssekrakow.pl

pssekrakow.wsse.krakow.pl

Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1 

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26

tel./fax. 12-656-09-81

e-mail: wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

www.geodezja.powiat.krakow.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 

30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 28A 

tel.: 012 616 56 40 

fax: 012 616 56 41 

e-mail: pinb@pinb-krakow.pl  

Powiatowy i Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Krakowie 

31-004 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10, (box 49 – parter )

tel.: 12  61 69 231,  12 61 69 232,

fax: 012 616 93 43 

e-mail: dabrowsa@um.krakow.pl 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1287

www.bip.krakow.pl/?id=400

Adresy urzędów w Krakowie – sądownictwo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36 (III piętro)

tel.: 012 427 24 50, 012 427 38 19,

fax: (0-12) 427-32-61

e-mail: biuro@krakow.rio.gov.pl

www.riokrakow.bip.net.pl

Sąd Okręgowy w Krakowie 

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 

tel.: 012 619 50 00 

www.krakow.so.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 

ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków

tel.: 012 429 22 10

faks: 12 429 22 24

e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl

http://bip.krakow.wsa.gov.pl/1/strona-glowna-bip.html

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

30-048 Kraków, ul. Lea 10 

tel..: (12)  632 89 16

fax. (12) 632 91 30

e-mail: sko@kolegium.krakow.pl

www.kolegium.krakow.pl

Sąd Apelacyjny w Krakowie 

31-542 Kraków, ul. Przy Rondzie 3

tel.: 12 417 55 00 

fax: 012 412 43 88 

e-mail: biuro.podawcze@krakow.sa.gov.pl 

www.krakow.sa.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy 

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 

tel.: 012 619 50 00 

http://krakow-krowodrza.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty 

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 

tel.: 012 619 50 00

e-mail: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

www.nowahuta.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza 

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 

tel.: 012 619 50 00, 12 619-59-99

e-mail: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 

tel: 12 619-50-86, 12 619-57-70

http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie 

30-901 Kraków, ul. Montelupich 3 

tel.: (12) 634-34-02

fax: (12) 634-34-02

e-mail: sekretariat@wsg.krakow.pl

http://wsgpoznan.wp.mil.pl/pl/13.html

Sąd Metropolitalny w Krakowie 

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3 

tel.: 012 429 41 49; 012 628 81 55

fax: +48 12 62 88 156

https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/

Straż Miejska Miasta Krakowa 

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 

tel.: 012 411 00 45 

fax: (12) 413-88-29

e-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl

www.strazmiejska.krakow.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Delegatura w Krakowie 

31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5 

tel.: 012 422 96 16, 012 421 75 79 

fax: 421-74-98 

e-mail: krakow@uokik.gov.pl  

www.uokik.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego 

30-003 Kraków, ul. Lubelska 27 

tel.: 012 616 55 19 

fax: 012 616 55 20 

e-mail: sc.umk@um.krakow.pl

www.usc.pl

Urząd Stanu Cywilnego-Nowa Huta 

31-949 Kraków, os. Zgody 2 

tel.: 12 616 55 15

fax: 012 616 88 24 

www.usc.pl

Urząd Statystyczny w Krakowie 

31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 

tel.: 12 415 60 11

fax: 12 36 10 192

e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl

krakow.stat.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,

tel.: 12 448-10 -30, 12 448-10-60 (sekretariat)

fax: 012 422 81 63 

e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

http://www.krakow.wiih.gov.pl/

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie 

30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1 

tel.: 012 656 72 19; 012 656 72 26, 012 656 72 53, 012 656 72 51 

www.geodezja.powiat.krakow.pl

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 

ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

tel.: 012 616 61 27, 616 61 28

fax: 012 616 61 29

e-mail: zbk@zbk.krakow.pl

www.zbk.krakow.pl

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26 

tel.: 012 619 99 10, 012 619 99 12

fax: 012 619 99 90 

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl

www.zck-krakow.pl

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Lema 7, 31-571 Kraków

tel.: +48 12 349 11 03

fax: +48 12 290 99 60

e-mail: board@arm.krakow.pl  

www.arm.krakow.pl

Adresy urzędów w Krakowie, a wirtualne biuro Kraków

Skoro jesteś już na stronie adresy urzędów w Krakowie możliwe, że zainteresuje was nasza oferta w zakresie usługi wirtualne biuro kraków. Z tego powodu polecamy wam przeczytać inne artykuły na ten temat na naszym blogu.

Wirtualne biuro Kraków: