...

Płatnik VAT i siedziba działalności

krakow.coworking-centrum.pl - Płatnik VAT i siedziba działalności

Płatnik VAT – gdzie posiada siedzibę (Co to jest siedziba firmy – omówienie) w przypadku wynajęcia wirtualnego biura? W przypadku wynajęcia wirtualnego biura w celu prowadzenia działalności gospodarczej ustalamy równocześnie, że jest to miejsce ustalenia jego właściwości jako płatnika podatku VAT.  Sprawa może się jednak komplikować w momencie kiedy wirtualne biuro jest w całkowicie innym miejscu niż miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Miejsce prowadzenia działalności – spółka

Stałym miejsce prowadzenia działalności jest miejsce, w którym przedsiębiorca w sposób ciągły oraz powtarzalny wykonuje swoją działalność gospodarczą. W tym momencie przestaje być prawna siedziba przedsiębiorstwa (wirtualne biuro), ale jego realna siedziba gdzie odbywają się wszystkie czynności.

W sprawie siedziby płatnika podatku VAT było bardzo dużo orzeczeń NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) oraz sądów powszechnych. Później możecie znaleźć kilka z nich:

Spółka, a jednoosobowa działalność gospodarcza – kim jest płatnik VAT?

Sprawa może być jeszcze bardziej skomplikowana jeśli nie mówimy już o spółce prawa handlowego, ale o jednoosobowej działalności gospodarczej. Owszem przedsiębiorca może mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w wirtualnym biurze. Natomiast rachunkowość oraz całość swojej dokumentacji może trzymać w domu i równocześnie posiadać zakład w innej lokalizacji. W tym przypadku realnym miejscem wykonywania działalności jest miejsce, w którym znajduje się zakład. Ponieważ to on jest rdzeniem prowadzenia firmy.

Płatnik VAT – Jak to działa w praktyce?

W praktyce Urząd Skarbowy przyjmuje że miejsce wykonywania działalności siedzibę firmy zadeklarowaną w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Wyjątkowo w przypadku dużego przedsiębiorstwa może wnieść o inną konstrukcję płatności VAT w celu zabezpieczenia interesów fiskusa. Przykładem takiej sytuacji może być zarejestrowanie firmy w Warszawie, ale prowadzenie całej działalności produkcyjnej w miejscowości pod Warszawą.

krakow.coworking-centrum.pl-Kontrola-skarbowa
Kontrola Skarbowa

Czy ponoszę ryzyko z wirtualnym biurem?

Nie. Jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z sytuacją kwestionowania prawidłowości zarejestrowania firmy oraz poprawnej właściwości miejscowej dla płatnika VAT. Do tej pory w naszych biurach miała miejsca bardzo dużej ilości kontroli skarbowych i nigdy nie spotkaliśmy się z kwestionowaniem właściwości deklarowanej siedziby płatnika VAT.

Pytanie to zadawane jest nam w kontekście kontroli skarbowej. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj – wirtualne biuro, a kontrola skarbowa.

Więcej na temat siedziby firmy i tego jak wpływa ona na sytuację prawną i ekonomiczną przedsiębiorcy możecie przeczytać tutaj – Co to jest siedziba firmy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.