Co to jest KRS i jak z niego korzystać

krakow.coworking-centrum.pl - Co to jest KRS i jak z niego korzystać

KRS to Krajowy Rejestr Sądowy. Ponieważ jest to ogólnopolskie repozytorium informacji na temat podmiotów posiada moc prawną. Z tego powodu rejestr dotyczy podmiotów będących osobami prawnymi lub posiadającymi postać zbliżona do osobowości prawnej. Znajdują się w nim spółki prawa handlowego niezależnie od tego czy prowadzą działalność czy nie oraz inne jednostki tworzone na podstawie przepisów prawa. W związku z tym poniżej przedstawiamy dokładną listę podmiotów podlegających rejestracji.

Podmioty zarejestrowane w KRS:

 • spółki jawne,
 • partnerskie,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne,
 • europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej,

Nasza oferta w zakresie spółek:

Jak trafić do KRS

Rejestracja następuje na podstawie złożonego wniosku KRS-Z3. Z tego powodu w większości przypadków tego typu podmiotami są spółki prawa handlowego. Następnie po założeniu spółki wspólnicy są zobowiązani do złożenia wniosku rejestracyjnego. Z tego powodu podobny obowiązek na nich spoczywa w momencie nabycia udziałów już istniejącej spółki przy pomocy formularza KRS-ZE.

Co się stanie kiedy nie zgłoszę podmiotu do KRS?

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia podmiotu lub zmiany jego właścicieli pojawia się możliwość ponoszenia kary finansowej oraz w przypadku unikania kary finansowej – sankcja karna. W związku z tym sąd ma możliwość orzeczenia likwidacji spółki jako “martwej”.

Artykuły z serii spółki:

Nasze biura:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *