Rejestracja spółki

krakow.coworking-centrum.pl - Rejestracja spółki

Rejestracja spółki to podstawowy sposób rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. Po pierwsze do zarejestrowania spółki potrzebujemy wspólników, umowę spółki, statut spółki oraz konieczne jest wykonanie odpowiednich czynności u notariuszą i administracji publicznej. W wyniku tego proces ten dla kogoś z podstawową wiedzą na ten temat nie jest niczym skomplikowanym. Jednak aby uniknąć podstawowych błędów warto się w tej sprawie skonsultować z prawnikiem.

Rejestracja spółki – dokumenty

W celu zarejestrowania spółki konieczne jest posiadanie umowy spółki, jej statut oraz tytuły objęcia udziałów. Ponieważ spośród tych 3 dokumentów umowa spółki jest najważniejsza powinna zostać przygotowana przez prawnika. Dokument ten niesie za sobą największe konsekwencje prawne dla wspólników, zarządu jak i dla samej spółki. Z tego powodu dostosowanie spółki do potrzeb wspólników pozwala na zapewnienie spółce długotrwałego działania bez konieczności zmiany umowy. Nasi partnerzy mają bogate doświadczenie w tym zakresie dzięki czemu unikniecie podstawowych błędów.

Rejestracja spółki – procedura

Rejestracja spółki odbywa się na podstawie standardowej procedury lub online przy wykorzystaniu formularza S24. Jedna jak i druga metoda jest dopuszczalna. Aby zarejestrować spółkę w trybie S24 konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Możecie też przeprowadzić procedurę w standardowy sposób. W niektórych przypadkach papierowa wersja jest dłużej procesowana przez sąd co może powodować późniejsze pojawienie się odpowiedniego wpisu w  rejestrze KRS.

Lista usług dostępnych w naszym wirtualnym biurze i coworkingu:

Nasze biura: