Co to jest faktoring?

krakow.coworking-centrum.pl - Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową łączącą w sobie wiele umów prawnych. Wielu myli go z cesją wierzytelności. Polega on na natychmiastowej realizacji należności finansowych przez firmę faktoringową na rzecz faktoringobiorcy. Zapłata wierzytelności jest w kwocie mniejszej niż jej wartość. Różnica jest zyskiem jaki przypada faktoringodawcy. Umowa faktoringu pozwala przedsiębiorcy zwiększyć rotację kapitału. Może to być kluczowe dla firm gdzie duża rotacja zapasów wpływa na wzrost marżowości.

Inne artykuły:

Park technologiczny – co to jest?

Co to jest Split Payment?

Jak w praktyce działa faktoring?

W praktyce umowa faktoringu zawierają firmy o wystarczająco dużej marży na produkcie. Część z tej marżowości jest poświęcana na rzecz szybkości rotacji kapitału w firmie. Natychmiastowa realizacja zapłaty umożliwia firmie pozyskanie kapitału, dokonanie ponownego zakupu towarów i ich sprzedaż. Jeśli koszt przekazania wierzytelności (wartość wierzytelności pomniejszona o kwotę otrzymaną od faktora) pozwala na ponowną sprzedaż w cyklu rozliczeniowym po cenie przewyższającej koszt realizacji faktoringu pozwala on wygenerować dodatkowe zyski dla przedsiębiorcy.

Faktoring – Podstawa Prawna

Umowa faktoringowa jest w polskim prawie umową nienazwaną. Jej podstawą jest kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych. Ze względu na nietypowość tej umowy konieczne jest dokładne sprecyzowanie jej treści przez strony. Wszelkie potencjalne wątpliwości ustalacie na samym początku. Ze względu na duże kwoty jakie mogą być przedmiotem transakcji straty w wyniku niedopracowania umowy mogą być większe niż korzyści samej umowy.

Czy moja firma może na tym skorzystać?

Oczywiście. Twoja firma może bardzo dużo skorzystać na zawarciu umowy faktoring. Po pierwsze możesz prezentować swoim potencjalnym kontrahentom, że twoje wierzytelności są zabezpieczone. Jest to dla nich jasny sygnał, że posiadasz płynność finansową. Możesz na tej podstawie negocjować lepsze warunki dla swojej firmy oraz oczekiwać rabatów za regularne płatności. W wyniku tego firmy utrzymujące dyscyplinę finansową są postrzegają jako godne zaufania.

Dodatkowo faktoring pozwala tobie zaprezentować się przed bankiem jako firma o ograniczonym ryzyku. Dzięki temu macie pewność, że bank pozostanie pozytywnie nastawiony w stosunku do was oraz do waszych wniosków kredytowych.

Wirtualne biuro Kraków – nasza oferta:

Nasze biura:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *